Cellular Expert - belaidžių telekomunikacijų tinklų planavimas

Cellular Expert Server

Inžinerinių uždavinių sprendimas ir pasidalinimas tinklo informacija

Cellular Expert Server yra radijo tinklo duomenų prieigos sprendimas skirtas peržiūrėti, analizuoti, kurti specializuotas ataskaitas ir atlikti tinklo planavimo skaičiavimus tiesiogiai savo interneto naršyklėje. Ši aplikacija suteikia naudotojui galimybę pasiekti visus tinklo duomenis palaikomus Cellular Expert, o taip pat duomenis iš kitų radijo tinklų planavimo sprendimų bei kitų sistemų. Paprasta ir patogi vartotojo sąsaja leidžia lengvai naršyti, pasirinkti, parodyti ir filtruoti įvairaus pobūdžio tinklo įrangos ir jos konfigūracijos informaciją.

Cellular Expert Server praplečia duomenų prieigos galimybes. Be pagrindinių tinklo informacijos vartotojų, kaip tinklo planuotojai ar inžinieriai, tinklo informacija tampa prieinama klientų aptarnavimo, pardavimo, rinkodaros ir kitų skyrių specialistams. Konfigūravimo galimybės leidžia sukurti skirtingas duomenų prieigas, atsižvelgiant į vartotojų grupes. Tai įgalina spręsti specifinius tai grupei uždavinius, įvairiapusiai analizuoti duomenis ir ruošti individualias ataskaitas. Įvairi tinklo informacija yra prieinama tiek organizacijos viduje tiek ir kitoms organizacijoms.

Be standartinių tinklo duomenų atvaizdavimo manipuliacijų (tokių kaip duomenų peržiūra, analizė ir ataskaitų kūrimas), Cellular Expert Server padeda vartotojams spręsti specifinius radijo tinklo analizės ir skaičiavimo uždavinius, tokius kaip tinklo analizė ar profiliavimas.

Tinklo analizė

Specialistas gali peržiūrėti tinklo objektų atributų informaciją (bazinių stočių, sektorių, antenų informaciją, radijo ryšio linijas, ir t.t.), taip pat pridėti ir peržiūrėti nuotraukas ir kitą dokumentaciją, susijusią su tuo objektu. Vartotojas gali įkelti ir peržiūrėti signalo stiprumų ir geriausių siųstuvų tinklo aprėptį, apskaičiuoti pasirinktų sektorių padengimą ir patikrinti signalo stiprumo reikšmę pasirinktoje vietoje.

 

 

 

 

Profiliavimas

Vartotojas gauna pilną profiliavimo funkcionalumą, atliekamą interneto naršyklėje. Radijo profilis apskaičiuojamas pasirenkant 2 taškus žemėlapyje. Profiliavimui naudojami iš anksto sukurti prognozavimo modeliai, kurių pagalba įvertinami skaitmeninis reljefo modelis ir kliūtys, radijo dažnis, siųstuvo ir imtuvo aukščiai ir kiti parametrai. Apskaičiuojamas galios biudžetas ir sukuriama radijo profilio ataskaita. Apskaičiuotus profilius galima išsaugoti duomenų bazėje ir panaudoti vėliau, taip pat eksportuoti kaip ataskaitas arba atspausdinti. Cellular Expert Server funkcionalumą galima lengvai išplėsti, atsižvelgiant į individualius vartotojų poreikius ir reikalavimus.

 

 

 

 

ENTERPRISE DASHBOARD (Įmonės verslo rodiklių įvertinimo sistema)

Įmonės verslo rodiklių įvertinimo sistema – tai sistema veikianti įmonės intranete arba internete. Jos tikslas yra atvaizduoti bei analizuoti įvairius įmonės rodiklius geografiškai, detalizuoti informaciją geografiškai ir diagramų pagalba, įvesti ir koreguoti informaciją bei dalintis ja tarp kompanijos padalinių.

Sistema yra sukurta ArcGIS Server ir Microsoft Silverlight technologijų pagrindu.

Enterprise Dashboard yra įmonės veiklos vertinimo ir monitoringo sprendimas, kuris leidžia vartotojui vizualizuoti ir analizuoti duomenys, kurti ataskaitas remiantis pagrindiniais įmonės veiklos rodikliais.

Galima atvaizduoti ir analizuoti skirtingus rodiklių rinkinius pasirinktai vartotojų grupei: vadovų, vadybininkų, rinkodaros, pardavimų, klientų aptarnavimo specialistų, techninio personalo ir kt. Paprastas ir suprantamas grafinis atvaizdavimas leidžia lengvai sekti įmonės veiklos rodiklius, analizuoti pasikeitimus ir priimti sprendimus remiantis esama situacija.

Yra galimybė vertinti įmonės veiklos rodiklius skirtingais laikotarpiais (dienos, savaitės, mėnesio ar laisvai pasirenkamais laikotarpiais), detalizuoti kiekvieną rodiklį iki norimo geografinio detalumo lygio - šalies, savivaldybės, miesto, rajono, pardavimo/aptarnavimo teritorijos ar kito pasirinkto lygio.

Lanksčios konfigūravimo galimybės leidžia nustatyti reikiamą lygių skaičių, kurti atskirus įmonės veiklos vertinimo rodiklių rinkinius skirtingiems vartotojams ar kurti naujus rodiklius naudojant naujus ar esamus duomenis.

Cellular Expert Desktop

Cellular Expert Desktop - belaidžių telekomunikacijų tinklų planavimo, optimizavimo ir duomenų valdymo sprendimas, teikiamas telekomunikacijų rinkai nuo 1995 metų. Naudojama 37-iose pasaulio šalyse daugiau nei 100 klientų, ši programinė įranga išsiskiria plačiu funkcionalumu, skaičiavimo tikslumu, daugelio technologijų palaikymu, intuityviu naudojimu ir galinga GIS platforma. Cellular Expert yra nuolat atnaujinama, siekiant palaikyti naujausias technologijas ir pateikti realius vartotojų poreikius tenkinantį funkcionalumą, tokiu būdu suteikdama esminį privalumą vartotojui.

Cellular Expert bukletas (anglų k.)

Cellular Expert skirta:

tinklo planavimui ir optimizavimui bei efektyviai informacijos analizei, o tai leidžia sumažinti kaštus, padidinti pelningumą bei pagerinti vartotojų aptarnavimo paslaugų kokybę;

Cellular Expert naudoja:

 • mobiliojo ryšio operatoriai bei telekomai;
 • interneto tiekėjai;
 • karinės organizacijos;
 • gelbėjimo tarnybos;
 • energetikos kompanijos;
 • konsultacinės kompanijos;
 • kitos kompanijos, atliekančios radijo tinklų planavimo, analizės, optimizavimo ir ataskaitų rengimo uždavinius.

Cellular Expert funkcionalumas:

 • Radijo linijos profiliavimas
 • Tinklo ir radijo įrangos duomenų valdymas
 • Radijo sujungimų planavimas, galios biudžeto analizė, ryšio kokybės prognozavimas ir interferencijos analizė
 • Padengimo prognozavimas
 • Dažnių planavimas ir interferencijos analizė
 • Matavimo duomenų analizė ir prognozavimo modelio kalibravimas
 • Duomenų srautų analizė

Palaikomos šios belaidės technologijos:

 • Perdavimo tinklai (Microwave)
 • Plačiajuosčiai prieigos tinklai (LMDS, MMDS, WLL)
 • 2G/2.5G tinklai (GSM, DCS, CDMA)
 • 3G/3.5G tinklai (CDMA2000, WCDMA, HSDPA, HSUPA)
 • 4G tinklai (LTE)
 • WiMAX tinklai (OFDMA, SOFDMA)
 • Kariniai ir gelbėjimo tarnybų tinklai (TETRA, TETRAPOL)
 • Kitos technologijos dažnių ruože iki 100 GHz

Lietuvos Esri vartotojų konferencijoje 2014 Cellular Expert pristatė telekomunikacijų rinkai aktualius sprendimus, plačiai taikomus visame pasaulyje. Prezentaciją galite rasti čia >>