Cellular Expert - trådlösa telekommunikationsnätverk planeringslösning

Cellular Expert är en planerings-, optimerings- och datahanteringslösning för trådlösa telekommunikationsnätverk, baserad på Esri ArcGIS-plattformen. Programvaran har utvecklats av Esri-distributören i Litauen, HNIT-BALTIC

Cellular Expert är det givna valet för GIS-baserad radiofrekvensplanering och hantering av nätverk i punkt-till-punkt-, punkt-till-multipunkt- och punkt-till-område-konfigurationer. Idag använder över 100 företag i 37 länder Cellular Experts programvara för nätverksplanering, datahantering, punkt-till-punkt-analys, prediktion av nätverkstäckning, dataanalys och modellkalibrering av körtester, frekvensplanering, trafikplanering och trafikanalys och många andra områden.

 

Cellular Expert används av:

  • mobilnätsoperatörer
  • telekommunikationsoperatörer
  • militära företag
  • internetleverantörer
  • leverantörer av jourtjänster
  • allmännyttiga företag
  • konsultföretag
  • alla andra företag som behöver analys- och rapportverktyg för radionätverk

Cellular Expert är avsett för frekvensområdet från 100 MHz upp till 100 GHz och har stöd för trådlösa tekniker som mobiltelefonnät (GSM9, DCS, TETRA, CDMA2000), nätverk för trådlös bredbandsanslutning (WLL, LMDS, MMDS, WiMAX), 3G/3.5G-nät (CDMA2000, WCDMA, HSDPA, HSUPA), 4G-nät (LTE) samt nätverk för trådlös överföring.